O nás

Spoločnosť TV – SKV s.r.o., ktorej prevádzka sídli v Dome Kultúry – Centrum, pôsobí na území mesta Snina od r. 2004. Predmetom podnikania je zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete KDS, poskytovanie dátových služieb TV-net a lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby SKV1. 

Certifikát solventnosti spoločnosti TV - SKV s. r. o. 

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti 2018

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti 2019

2015 2016 2017 2018 2019